Mặt Bằng Tổng Quan Dự Án Vinhomes Symphony Chính Thức

Thông tin mặt bằng tổng quan dự án Vinhomes Symphony và mặt bằng chi tiết các tòa căn hộ S1,S2,S3,S5,S6a,b

Mặt bằng tổng quan dự án Vinhomes Symphony

Dự án Vinhomes Symphony với tổng diện tích 4,3ha, thiết kế 6 tòa chung cư và 1 tòa văn phòng

Các tòa chung cư được đánh số theo thứ tự S1,S2,S3,S5,S6a,b

Tòa S1 10 Tầng

Mặt bằng chi tiết tòa S1 Vinhomes Symphony

Tòa S2,3 12 Tầng,

Mặt bằng chi tiết tòa S3

Tòa S5,S6 16 tầng

Mặt bằng chi tiết tòa S5

TẢI NGAY TOÀN BỘ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG DỰ ÁN VINHOMES SYMPHONY
(Toàn Bộ Mặt Bằng, Bảng Giá, Phiếu Tính Giá, Pháp Lý Dự Án)

*Mọi thông tin của quý khách đều được bảo mật!

Hotline: 0916 022 779